Lönerna är en av de största utgiftsposterna i ett företag. Dessutom är lön en av de viktigaste faktorerna för era anställda. Fel hanterat kan den bli företagets största huvudvärk. Rätt hanterad kan den spara både tid och pengar!
Men vad är egentligen rätt och fel i frågan lönehantering? Hur resonerar andra företag? Finns det likheter i tankarna mellan bolag i samma bransch eller samma storlek? De här frågorna och många fler, var anledningen till att vi tog fram undersökningen "Lönehantering i Svenska Företag". 

Årets undersökning skickas ut till drygt 1000 HR- och Ekonomichefer i svenska företag. Undersökningen består av totalt 15 frågor och tar maximalt 5 minuter att besvara. Naturligtvis kan du lämna ditt svar anonymt om du så önskar.

Som tack för att du hjälper oss att fylla i undersökningen, så erbjuder vi dig möjligheten att ta del av vår sammanställda rapport när undersökningen avslutats. Dina synpunkter är viktiga, så vi hoppas att du vill hjälpa oss!

Tack på förhand för din medverkan!
Till Undersökningen
 
Hur många anställda har ert företag? *


 
Inom vilken bransch verkar ert företag?

(Fritextsvar, valfritt)
 
Hur hanterar ni lönerna på ert företag? *


 
Hur stor är er befintliga löneorganisation i antal personer räknat? *


 
Hur länge har ni haft lönerna outsourcade till er nuvarande leverantör? *


 
Vilken är den enskilt viktigaste anledningen till att ni har valt att ha er lönehantering som ni har idag? *


 
Hur nöjda skulle du säga att ni är med er befintliga lönehantering på en skala 1-10, där 10 är högsta betyg? * 
Vilken faktor anser du/ditt företag är den största utmaningen med att outsourca lönehanteringen? *


 
Vilken faktor anser du/ditt företag är den största möjligheten med att outsourca lönehanteringen? *


 
Har ni utvärderat några alternativ till er befintliga lönehanteringslösning? *


 
Hur sannolikt bedömer du att det är att ditt företag kommer att outsourca lönerna de närmst kommande 3 åren? *


 
Vilket lönesystem använder ni på ert företag? *


 
Vad anser du/ditt företag är den enskilt viktigaste faktorn för ett bra lönesystem? *


 
Hur väl anser ni att ert nuvarande lönesystem uppfyller era krav på en skala 1-10, där 10 är högsta betyg? * 
Hur väl känner du till företaget Nobeli sedan tidigare? *


 
I vilket sammanhang har du stött på Nobeli tidigare?


 
Vilken e-post address ska vi skicka vår rapport från undersökningen till? (Valfritt att fylla i.)

Som tack för ditt bidrag, så erbjuder vi dig att ta del av det sammanställda resultatet från undersökningen när det är klart. Vänligen fyll i den e-post address som du vill att vi ska skicka sammanställningen till här nedan:
Tack för din medverkan i 2017 års upplaga av
"Lönehantering i Svenska företag"!

Känner du flera personer som du tror är intresserade av att få ta del av den här undersökningen? Känn dig fri att dela den på sociala medier. Önskar du mera information om Nobelis tjänster inom lönehantering, kika gärna in på:

www.nobeli.se/tjanster/lon-personal/
Ta mig till undersökningens startsida